Tillkomst och ändamål

I Per Ganneviks testamente gjordes Konstnärsnämnden till universalarvinge, det vill säga den som skulle ärva allt som inte någon annan skulle få enligt testamente. Villkoret för att kunna ta emot donationen var att nämnden skulle bilda en stiftelse med uppgift att dela ut stipendier till konstnärer.


Konstnärsnämndens styrelse beslöt under 2012 att bilda Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. I stadgarna bestäms bland annat att stiftelsens styrelse ska vara den samma som Konstnärsnämndens styrelse och att de stipendier som ska delas ut ska tilldelas konstnärer inom bild- och form, musik, teater, dans och film.