Om stiftelsen

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål bildades 2012 av Konstnärsnämnden efter att Per Gannevik i sitt testamente gjort Konstnärsnämnden till universalarvinge. Enligt testamentet ska nämnden dela ut stipendier till konstnärer inom bild- och form, musik, teater, dans och film.

Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna. Det görs utifrån styrelsens kunskap om de olika konstområdena. Stipendiater nomineras ej utan föreslås av styrelsen. Däremot är det möjligt att lämna förslag till styrelsen på tänkbara stipendiater.

Konstnärsnämndens kansli administrerar och förvaltar av stiftelsen. Myndighetens chef är föredragande i stiftelsens styrelse. Eftersom en donation till en statlig myndighet inte får orsaka staten extra kostnader så står stiftelsen för allt arbete och alla omkostnader.

Stiftelsen är en egen juridisk person, men styrelsen består av samma personer som sitter i Konstnärsnämndens. Stiftelsen och nämnden har samma postadress.


Ekonomisk förvaltning
Stiftelsens kapital förvaltas av Kammarkollegiet. Styrelsen har valt att placera halva kapitalet i räntepapper och andra halvan i aktier. Placeringarna ska följa Svenska kyrkans etiska regler.