Gannevik Talks

Detaljer ur Ewa Rudlings porträtt av Britta Marakatt Labba, Ester Sorris porträtt av Karin Rehnqvist, Orlando G Boströms porträtt av Ann Petrén och Dramatens porträtt av Niklas Ek (från vänster till höger). Bearbetning: MU AB.


Gannevik Talks den 24/5 kl 16 på Kulturhuset Stadsteatern (Foajé 3)

Gannevik Talks är ett modererat samtal mellan årets Gannevik-pristagare. Hur ser de på sitt konstnärliga arbete? Vilka är drivkrafterna bakom? Med samtalet vill stiftelsen även initiera kommunikation över genregränserna mellan konstnärer som arbetar på vitt skilda sätt. Medverkande: Niklas Ek, Britta Marakatt-Labba, Ann Petrén och Karin Rehnqvist under ledning av Gunilla Kindstrand (kulturchef och ordförande i Gannevik stiftelsen) och Niklas Hjulström (regissör och ledamot i Gannevik stiftelsen)

Samtalet kommer att beröra frågor som den enskilda konstartens villkor och utmaningar idag. Hur ser det egna konstnärskapets avgörande erfarenheter ur? Och hur påverkar det sociala och pyskologiska rummet man skapar i?
Bakgrunden till samtalet är att Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål nyligen delade ut årets Gannevik stipendiater. Stipendierna möjliggörs genom en omfattande donation till Konstnärsnämnden från affärsmannen och konstälskaren Per Gannevik som avled 2011. I hans namn inrättade Konstnärsnämnden Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Syftet med stiftelsens stipendier är att enligt donatorns vilja stödja konstnärskap som kan förväntas få stor betydelse för kulturarvet.

Mer om de medverkande stipendiaternas bakgrund här >>

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.