2017 års mottagare av Ganneviksstipendiet: Marie-Louise Ekman, Birgitta Egerbladh, Per Åhlin, Nina Stemme och Eva Rydberg. Foto: Louise Billgert, Morgan Norman, Penn Film AB, Neda Navaee och Mikael Lindell Bohlin

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål bildades 2012 av Konstnärsnämnden sedan finansmannen och konstälskaren Per Gannevik donerat huvuddelen av sin kvarlåtenskap till myndigheten. Stiftelsens målsättning är att genom stipendier stödja nu verksamma konstnärer som kan förväntas ha betydelse för det svenska kulturarvet.

Läs mer om 2017 års stipendiater.

Se inspelningen från 2017 års stipendieutdelning