Foto: Håkan Larsson

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål

 

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål bildades 2012 av Konstnärsnämnden sedan finansmannen och konstälskaren Per Gannevik donerat huvuddelen av sin kvarlåtenskap till myndigheten. Stiftelsens målsättning är att genom stipendier stödja nu verksamma konstnärer som kan förväntas ha betydelse för det svenska kulturarvet.

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål delar årligen ut fem stipendier inom de konstområden som Konstnärsnämnden vanligtvis stödjer, det vill säga bild och form, musik, teater, dans och film.